Crossover Part 7 The Overcoming Anointing… A Time of Temptation – Ps Sharon Bendixen

TRANSCRIPTION Crossover Part 7: The Overcoming Anointing… A Time of Temptation Pastor Sharon Bendixen (WTB) Scripture reference: Psalm 92:13 (AMPC); 2 Corinthians 11:1-4 (NLT); John 8:43-44 (AMPC); 1 Peter 5:8-9 (NLT), Revelation 12:9 (KJV); Revelation 12:12 (AMPC); 1 John 3:8 (NKJV); Exodus 13:17 (AMPC); Hosea 2:14 (AMPC); Luke 8:13 (KJV); Hebrew 4:16 (KJV, TPT); Luke […]