Johannesburg

I will take the children

I Will Take The Children Part 12: Grand Plan (Ps JOHN)

18 Oct 2020

I Will Take The Children Part 11: Unexpected outcomes (Ps John)

11 Oct 2020

I Will Take The Children Part 10: YOUNG PEOPLE CHOOSING GOD (Ps SHARON)

04 Oct 2020

I Will Take The Children Part 9: TRUST AND FAITH (Ps JOHN)

27 Sep 2020

I Will Take The Children Part 8: Calibrate (Ps Sharon)

20 Sep 2020

I Will Take The Children Part 7: The Blessing or The Grind (Ps Christi)

13 Sep 2020

I Will Take The Children Part 6: The Turnaround (Ps John)

06 Sep 2020

I Will Take The Children Part 5 (Ps Sharon)

30 Aug 2020

I Will Take The Children ParT 4 (Ps Sharon)

16 Aug 2020

I Will Take The Children Part 3 (Ps Sharon)

02 Aug 2020

I Will Take The Children Part 2 (Ps Sharon)

19 Jul 2020

I Will Take The Children Part 1 (Ps Sharon)

05 Jul 2020